weibo.com
则个如花美眷采集到衣别离°

一朝风雨,满地残红。湿了花香,几许悲凉,奈何世间无常。

duitang.com
则个如花美眷采集到衣别离°

路尽隐香处,翩然雪海间~~~

duitang.com
则个如花美眷采集到衣别离°

花凋花绽故人游,物是人非花依旧。皆怪落花作多情,纠纠缠缠几时休?

duitang.com
则个如花美眷采集到衣别离°

人世几回伤往事 山形依旧枕寒流

13cg.com
则个如花美眷采集到衣别离°

经流年
梦回曲水边
看烟花绽出月圆。

13cg.com
则个如花美眷采集到衣别离°

胡蝶不知人事别,绕廧间弄紫藤花。

weibo.com
则个如花美眷采集到衣别离°

一砚笔墨为谁候,画一生情入颜容。

weibo.com
则个如花美眷采集到衣别离°

一砚笔墨为谁候,画一生情入颜容。

duitang.com
则个如花美眷采集到衣别离°

日出东南隅,照我秦氏楼。秦氏有好女,自名为罗敷。罗敷喜蚕桑,采桑城南隅……

duitang.com
则个如花美眷采集到衣别离°

彼岸一壶清风酿,奈何桥头两相望。三生词句枕边留,难忘伊人离别唱。