chualang.com
UG·D采集到ug

刘孔喜作品-《南疆速写——卖烤馕》-布面油画--68cmX55cm--2011年

chualang.com
UG·D采集到ug

燕娅娅作品--尼沙汉奶奶--135cmx175cm布面油画--2006

4

chualang.com
UG·D采集到ug

张义波-作品---维族老妈妈100x80cm-布面油画-2008-(2)

2

360doc.com
UG·D采集到ug

维网公认的哪些维族美女 - 新疆小妖精 - 锡伯族の妖格格