Cara Delevingne

所属分类:明星
因为个人非常喜欢英伦风的Burberry,所以常逛店,于是第一次见面,就在店外的大幅海报上。当时第一个动作,就是进店去问,结果,该死的售货员竟然不知道。最后断然放弃逛街的计划,打车回家上Burberry官网浏览,最后终于知道卡拉小怪兽,从此让我为之疯狂。
PhicaYin采集到Cara Delevingne

Cara Delevingne
(Zoom in)

9

PhicaYin采集到Cara Delevingne

Kim Kardashian & Cara Delevingne

19

PhicaYin采集到Cara Delevingne

Kim Kardashian & Cara Delevingne

15

PhicaYin采集到Cara Delevingne

Kendall Jenner & Cara Delevingne

21

PhicaYin采集到Cara Delevingne

Kendall Jenner & Cara Delevingne

20

PhicaYin采集到Cara Delevingne

Kendall Jenner & Cara Delevingne

20

PhicaYin采集到Cara Delevingne

Cara Delevingne
(Zoom in)

14

PhicaYin采集到Cara Delevingne

Cara Delevingne
(Zoom in)

11

PhicaYin采集到Cara Delevingne

Cara Delevingne
(Zoom in)

3

PhicaYin采集到Cara Delevingne

Cara Delevingne
(Zoom in)

97

PhicaYin采集到Cara Delevingne

Cara Delevingne
(Zoom in)

8

PhicaYin采集到Cara Delevingne

Cara Delevingne
(Zoom in)

38

PhicaYin采集到Cara Delevingne

Cara Delevingne
(Zoom in)

7

PhicaYin采集到Cara Delevingne

Cara Delevingne
(Zoom in)

44

PhicaYin采集到Cara Delevingne

Cara Delevingne
(Zoom in)

5

PhicaYin采集到Cara Delevingne

Cara Delevingne
(Zoom in)

1

PhicaYin采集到Cara Delevingne

Cara Delevingne
(Zoom in)

11

PhicaYin采集到Cara Delevingne

Cara Delevingne
(Zoom in)

11

PhicaYin采集到Cara Delevingne

Cara Delevingne
(Zoom in)

9

PhicaYin采集到Cara Delevingne

Cara Delevingne
(Zoom in)

27