Cara Delevingne

所属分类:明星
因为个人非常喜欢英伦风的Burberry,所以常逛店,于是第一次见面,就在店外的大幅海报上。当时第一个动作,就是进店去问,结果,该死的售货员竟然不知道。最后断然放弃逛街的计划,打车回家上Burberry官网浏览,最后终于知道卡拉小怪兽,从此让我为之疯狂。
PhicaYin采集到Cara Delevingne

Cara Delevingne
(Zoom in)

14

PhicaYin采集到Cara Delevingne

Cara Delevingne
(Zoom in)

4

PhicaYin采集到Cara Delevingne

Cara Delevingne
(Zoom in)

28

PhicaYin采集到Cara Delevingne

Cara Delevingne
(Zoom in)

33

PhicaYin采集到Cara Delevingne

Cara and Poppy Delevingne

40