digu.com
如镜双生采集到伊吹五月

此水几时休,此恨何时已。只愿君心似我心,定不负相思意 。

digu.com
如镜双生采集到伊吹五月

花前月下暂相逢。苦恨阻从容。何况酒醒梦断,花谢月朦胧。 花不尽,月无穷。两心同。此时愿作,...

movie.digu.com
如镜双生采集到伊吹五月

相见争如不见,有情何似无情。——司马光《西江月》

digu.com
如镜双生采集到伊吹五月

厚地高天,堪叹古今情不尽,痴男怨女,可怜风月债难偿。

digu.com
如镜双生采集到伊吹五月

多少恨,昨夜梦魂中。 还似旧时游上苑,车如流水马如龙。 花月正春风。

digu.com
如镜双生采集到伊吹五月

一夕轻雷落万丝,霁光浮瓦碧参差。 有情芍药含春泪,无力蔷薇卧晓枝。

qing.blog.sina.com.cn
如镜双生采集到伊吹五月

你的手,牵谁衣角,一路奔逃,狼烟烽火的喧嚣,谁煮酒,一生醉笑,千杯难销,浮花浪蕊的拥抱。