unsplash.com
毛也采集到美图

^
精致的沉默,
凌驾于一切之上 。

毛也采集到美图

^ 晚安。

毛也采集到美图

^


车。

毛也采集到美图

^ 水何为澹澹。

t3.qpic.cn
毛也采集到美图

^ 水缘何澹澹。

毛也采集到美图

^


季。

pinterest.com
毛也采集到美图

上善若水。 水善利万物而不争, 处众人之所恶,故几于道。 居善地,心善渊, 与善仁,言善信...

毛也采集到美图

^ 曲水流觞。

7mx.com
毛也采集到美图

^ 苏州古典园林。

photo.weibo.com
毛也采集到美图

^ 庭树不知人去尽。

毛也采集到美图

侘寂丨诸行无常、诸法无我、涅槃寂静。

毛也采集到美图

^


雲。

photo.weibo.com
毛也采集到美图

^
山林不言,
大美自在。