c.t.qq.com
zhonghongan采集到摄影

生命必须有缝隙,阳光才能照的进来。

vikilife.com
zhonghongan采集到摄影

若晴,则踏着细细碎碎的阳光; 若雨,则伴着雨打叶的沙沙声。 不急不缓,不喜不悲,拥有一份静...

zhonghongan采集到摄影

Tokyo Street, Japan

cnu.cc
zhonghongan采集到摄影

城市,街道|摄影师Tatsuto Shibata - 风光摄影 - CNU视觉联盟