weibo.com
Mr·X~采集到学习画画

#CC娘微漫堂#各位中午好呀!CC娘又准时开讲啦~上节课我们练习了Q版人物的头发绘制技巧,...

Mr·X~采集到学习画画

12968123_668211019985689_2168586378318494894_...

1

pinterest.com
Mr·X~采集到学习画画

Character Shape Sketching 2 (with video link)...