weibo.com
泛舟红尘采集到温馨

生一个儿子一个女儿 真的是件再幸福不过的事

hideakihamada.com
泛舟红尘采集到温馨

Hideaki Hamada Photography - Haru and Mina #2

hideakihamada.com
泛舟红尘采集到温馨

Hideaki Hamada Photography - Haru and Mina #1

hideakihamada.com
泛舟红尘采集到温馨

Hideaki Hamada Photography - Haru and Mina #1

weimeiwo.com
泛舟红尘采集到温馨

两小无猜 唯美童真

weibo.com
泛舟红尘采集到温馨

游客在祭祀狐仙的京都伏见稻荷大社拍到的神奇瞬间……感觉是本体和守护灵……