k.sina.com.cn
Guohuimin采集到杂志

《中国日报》的插画那么美,快来点赞啦~文末有福利!

weibo.com
Guohuimin采集到杂志

《中国日报》的插画版面好看!可以买回家收藏了

sohu.com
Guohuimin采集到杂志

看了她们为《中国日报》海外版创作的插图,真想收藏一套! : 七八年前,一位美编朋友告诉我,...

mp.weixin.qq.com
Guohuimin采集到杂志

清华大学美术学院

mp.weixin.qq.com
Guohuimin采集到杂志

清华大学美术学院

mp.weixin.qq.com
Guohuimin采集到杂志

清华大学美术学院

mp.weixin.qq.com
Guohuimin采集到杂志

清华大学美术学院

mp.weixin.qq.com
Guohuimin采集到杂志

清华大学美术学院

mp.weixin.qq.com
Guohuimin采集到杂志

清华大学美术学院

mp.weixin.qq.com
Guohuimin采集到杂志

清华大学美术学院